Anticafe – Tallinn

Reeglid

ac_formula_844x135

Oleme avatud igapäevaselt kell 14:00 kuni 22:00

R E E G L I D

Administratsioon võib keelduda teenindamisest ilma põhjuse lahti selgitamiseta!

Me oleme sunnitud keelduma Teie teenindamisest juhul kui:

•    Te viibite alkoholi või muude uimastite mõju all (näiteks: Te lõhnate alkoholi järgi, Te ei suuda jalul seista või kõigute (isegi kui ainult natukene).
•    Te käitute ebaadekvaatselt või ei austa teisi kohvikus viibijaid, või olete rikunud reegleid eelneval külastusel.
•    Kui rikute seadust või moraalinorme (administraatori otsusel)

Meie kohvikus on keelatud:

•    Tegeleda ebaseadusliku müügiga
•    Alkohoolsete jookide toomine (sealhulgas ka enda sees) ja nende tarbimine.
•    Mängida hasartmänge või mänge, kus panustatakse raha.
•    Rikkuda moraali- ja käitumisnorme. (Tõsta häält, kätt või lammutada kõike, mis ette satub. Samuti pole soovituslik käia kohvikus viibijatele närvidele)
•    Suitsetada selleks mitte ettenähtud kohtades
•    Lasta mussi oma kõlarist (va. administraatoriga eelneva kokkuleppe korral)
•    Vaidlustada administraatori otsust (isegi kui “tal pole õigus”)
•    Viibida kohtades, mis on mõeldud ainult personalile (nt. administraatori lett)
•    Viia läbi poliitilisi või religioosseid agitatsioone, mis võivad riivata administraatori tundeid.

Meie Antikohviku sanktsioonid ja trahvid:

•    Kiipkaardi kaotusel või rikkumisel trahv – 4 eur.

Broneeringute osas palume pöörduda administraatori poole või helistada telefonil: 55658002.

või meilile: anticafe.tallinn@gmail.com

facebook_create